Aktuellt

Avisering om extraordinär prisjustering av Feldts räkor 5 mars 2018

I enlighet med gällande avtal, genomför vi en extraordinär prisjustering. Prisjusteringen träder i kraft per den 5 mars 2018.

Det råder överkapacitet för ett flertal aktörer på marknaden. Vår leverantör upplever hårdare konkurrens på framförallt räkor i lake vilket driver ner priserna. Leverantören ser ingen förändrad kostnadsstruktur utan prisjusteringen är helt och hållet en marknadsanpassning.

 

ArtNr

Benämning

NV

kgpris

Typ

82241

Räkor H-Skal påse

5

-3,50

KG

822431

Räkor L H-skal MSC

1,5

-4,00

KG

822441

Räkor org H-skal MSC

1,5

-3,50

KG

822451

Räkor färska MSC

1,5

-6,00

KG

82246

Räkor färska MSC

6,5

-6,00

KG