Aktuellt

Information om våra frysta hallon

KåKå väljer och följer upp leverantörer utifrån från vår produktsäkerhetsstandard ”Orkla food safety standard” som följer kraven i BRC-standarden.

Våra leverantörer av frysta hallon uppvisar intyg om de höga krav som de har på sina bärleverantörer avseende hygien och bevattning.

KåKå vill påminna om att följa livsmedelsverkets råd.

För mer information se Livsmedelsverkets hemsida www.slv.se

Med vänliga hälsningar

Kristina Jonsson 

Kvalitets- och miljöchef, KåKå AB