Inköpsavdelning

Trygga och nyfikna inköp

Trygghet står hela tiden i fokus för oss som arbetar med inköp på KåKå. Med det menar vi att vi har ansvar för att våra produkter är hållbara, håller hög kvalitet och kommer från säkra producenter samt att våra kunder känner sig trygga.

Att arbeta med inköp har förändrats mycket över de senaste åren. De marknader vi agerar på är allt oftare globala, antalet medvetna konsumenter ökar markant och flertalet produkter är mycket lättrörliga. Våra inköp och råvaruutvecklingen påverkas dessutom kontinuerligt av faktorer som väder, valutor, världsekonomi, konflikter och krig.

Det är därför viktigare än någonsin att ständigt vara på tå och hålla sig à jour med världsutvecklingen. Vi är mycket ute och reser, möter leverantörer och producenter, går på mässor, knyter nya kontakter och vårdar inarbetade relationer samt säkerställer vår tillgång till råvaror. Allt för att ständigt kunna utveckla vår fingertoppskänsla och för att kunna göra de bästa inköpen.

Flera av våra leverantörer har genom åren utvecklats till samarbetspartners. Detta, i kombination med att vi ingår i Orklakoncernen, gör oss till en stabil partner på marknaden. Vårt breda kontaktnät gör också att nya trender och innovationer, som ofta kommer från leverantörshållet, når oss snabbt.

Samtidigt som vi är en trygg partner, som kan erbjuda lugn och stabilitet, är vi hela tiden öppna och nyfikna inför möjligheten att plocka in nyheter i vårt redan breda sortiment. Hela tiden med målet att du som kund ska känna dig trygg och samtidigt nyfiken på hur vår redan breda produktportfölj ska utvecklas framåt.