Kvalitet & Miljö - Certifieringar

Kvalitet och Miljö

KåKå vill att du som kund ska känna dig trygg med våra produkter. Därför har vi en stark kvalitetsavdelning med bred kompetens. KåKå har ett certifierat kvalitetsledningssystem, enligt kraven i BRC för lager & distribution, för att matsäkerhet är mycket viktigt för oss.

Våra leverantörer är noga utvalda och kontrollerade av oss genom kvalitetsrevisioner. En av KåKå´s styrkor är att vi har egen kvalitetskontroll på inköp av KåKås commodities (tex nötter, fröer).
Detta är även enligt kraven i Orkla Food Safety Standard och i EU-lagstiftningen.

Mer information om våra certifikat och policys finner du till höger som nedladdningsbara PDF:er. 


KåKå AB:s huvudkontor och våra lager i Lomma och Örebro är BRC-certifierade med högsta gradering AA.

Vad är BRC-cerifiering och varför är detta bra för dig?

BRC (British Retail Consortium) är en internationell produktsäkerhetsstandard för livsmedel.
Certifieringen innebär att vi nu uppfyller alla standardens 200 krav gällande:

 • Företagsledning/organisation
 • HACCP-plan
 • Kvalitetsledningssystem
 • Inköp
 • Produktutveckling
 • Kvalitetskontroller
 • Försäljning
 • Reklamationshantering
 • Kundfokus
 • Spårbarhet & återkallelser
 • Styrning av lagret
 • Specifika rutiner för lagerhantering (tex märkning, mottagning, temperaturer, allergener, skadedjur, rengöring, avfall)
 • Kalibrering & kontroll
 • Anläggningens standard
 • Fordonens standard
 • Hygien

KåKå ska som företag vara liktydigt med kvalitet i alla bemärkelser. Våra produkter ska alltid präglas av rätt kvalitet med hög produktsäkerhet och lagenlighet. KåKå:s kvalitetstänkandet ska finnas med i hela vårt sätt att agera; från våra leverantörer, interna arbetssätt till hanteringen av våra kunder.

Vi driver kvalitetsarbetet för att öka vår produktivitet och lönsamhet och därigenom stärka vår position på marknaden. Detta innebär att vi skall uppfylla marknadens förväntningar på vårt arbete, produkter och tjänster.