Hållbar produktion av palmolja

KåKå stödjer hållbar produktion av palmolja

Allmänt
  • Palmolja produceras i Sydostasien (87%), Afrika och Sydamerika.
  • Oljans egenskaper bidrar till att bibehålla textur, smak och hållbarhet i livsmedlet som den används i. Ingår även i kosmetika, rengöringsmedel, tvål och djurfoder. Oljan innehåller inte transfett.
Varför är Palmolja kontroversiellt? 
  • Varje minut skövlas regnskog, motsvarande 26 fotbollsplaner.
  • Under de senaste 100 åren har mer än hälfen av den tropiska regn skogen försvunnit. Skogen huggs ner för bränsle, odlingsbar mark, bebyggelse och timmer.
  • Detta leder till svåra skador på den biologiska mångfalden.
Varför ska jag inte helt bojkotta Palmolja?
  • Enligt WWF är cirka 4,5 miljoner personer beroende av palmoljan för sin överlevnad i Sydostasien. En bojkott på nationell nivå skulle därför slå fel då den generella efterfrågan på palmolja på global nivå ökar. Därför ska man istället efterfråga certifierad och ansvarsfullt producerad palmolja.
Vad gör livsmedelsbranschen?
  •  Enbart använda certifierad palmolja (ansvarsfullt producerad och hållbar produktion) dvs. regnskogen får inte får stå tillbaka för nya palmoljeplantage.
Vad gör KåKå?
  • KåKå köper Green Palm Certificates för all palmolja som ingår i våra produkter!
  • KåKå säljer nu produkter som innehåller segregerad palmolja t ex margarin och stora delar av vårt bake off-sortiment!