Produkt

Art.nr: 50010

Blåbär 2x2,5

Beskrivning:

IQF frysta vilda blåbär

Användning:

Kan ätas direkt eller vidareförädlas

Tillbaka till listan