Produkt

Art.nr: 48220

Glutenal 15

Beskrivning:

Glutenal främst framtaget för rulltårtor, men också till tårtbottnar som skall förpackas och därför kräver ett stabilare inkråm utan att förlora i mjukhet. Glutenal underlättar rullningen av rulltårtan, genom att binda vatten under avbakningen. Dessutom drar inte rulltårtan till sig fukt från fyllningen.

Användning:

38 g/ kg på totalvikten

Tillbaka till listan