Produkt

Art.nr: 22440

Havregryn Glutenfri 15

Beskrivning:

Havregryn av ren havre. Havren specialhanteras från utsäde till tillverkning, så att risken för inblandning av andra sädeslag minimeras. Havren lever upp till kraven om Glutenfri i EU förordning 41/2009 om sammansättning och märkning av livsmedel som är lämpliga för personer med glutenintolerans. Detta innebär att havren innehåller mindre än 20 mg gluten från andra sädesslag än havre/kg havregryn. Havregrynen är ångpreparerade och valsade.

Användning:

Livsmedel

Tillbaka till listan