Produkt

Art.nr: 83545

Sorbitol 25

Beskrivning:

Renad och koncentrerad icke kristalliserande sorbitol

Användning:

Sötnings-, konserverings- och konsistensmedel

Tillbaka till listan