Avisering om extraordinär prisjustering av Feldts räkor 5 mars 2018

Monday, April 2, 2018

I enlighet med gällande avtal, genomför vi en extraordinär prisjustering. Prisjusteringen träder i kraft per den 5 mars 2018.

Det råder överkapacitet för ett flertal aktörer på marknaden. Vår leverantör upplever hårdare konkurrens på framförallt räkor i lake vilket driver ner priserna. Leverantören ser ingen förändrad kostnadsstruktur utan prisjusteringen är helt och hållet en marknadsanpassning.
 
ArtNr
Benämning
NV
kgpris
Typ
82241
Räkor H-Skal påse
5
-3,50
KG
822431
Räkor L H-skal MSC
1,5
-4,00
KG
822441
Räkor org H-skal MSC
1,5
-3,50
KG
822451
Räkor färska MSC
1,5
-6,00
KG
82246
Räkor färska MSC
6,5
-6,00
KG
Loading
Loading