Kan nr2 KåKå Svart 1000

Item No. 77705 Print preview
SOS påse nr 2 B 60g, 160x90x250mm, 1000 st/frp Tryck: "KåKå standard / tårtan black", PMS black 6 U
This product cannot be ordered at the moment.

Description

SOS påse nr 2 B 60g, 160x90x250mm, 1000 st/frp Tryck: "KåKå standard / tårtan black", PMS black 6 U

Usage

Kanisterpåse
    Loading
    Loading