PET, RPET, HDPE, PHA, PLA, PS, PE – vad gäller idag?

Nästan dagligen presenteras olika strategier och tankar om vad som är bra respektive mindre bra när det gäller materialval på förpackningar. Vissa anser att plasten är bra, andra vill göra sig av med så mycket plast som möjligt och satsar istället på papper eller bioplast/PLA. Så vad är egentligen rätt?

Vi tog ett samtal med experterna på KåKå som kan förpackningsbranschen utan och innan.


Rubriken till texten visar hur snårig materialdjungeln kan vara och det gäller att veta vilka bokstäver man ska använda för att erbjuda den bästa lösningen för miljön när det gäller förpackningar. KåKå har en hel avdelning som jobbar för att du ska kunna göra bra miljöval.

– Det finns inga tydliga riktlinjer. Vissa företag har en strategi, andra en helt annan. Vi följer hela tiden de diskussioner som förs på området, säger Håkan Kristensson, affärsområdeschef NonFood på KåKå.
Avdelningen som internt heter NonFood arbetar med allt från just förpackningar och emballage till chokladpynt och etiketter. Men även produkter till bagerier som arbetskläder och "akutstationer" med plåster, sårsprit och liknande.

– Oavsett material så är i stort sett alla våra leverantörer svenska eller europeiska vilket i sig gynnar miljön med korta transporter. Med leverantörer inom EU får vi även produkter från producenter som följer EU-lagstiftning när det gäller exempelvis arbetsmiljö, säger Håkan.

Orkla som KåKå tillhör har gjort en stor analys och även Förpacknings- & Tidningsinsamlingen, FTI, ger rekommendationer som KåKå följer.

– FTI och Orkla tror på återvinning av material, exempelvis PET-plast, där man får ett perfekt granulat som kan återanvändas. Vi bevakar utvecklingen och håller utkik efter nästa generations plast, säger Sofia Nimark Kårén, strategisk inköpare NonFood.

Hon berättar att det är viktigt att utvecklingen av nya, mer miljövänliga, material fortsätter. Men många nya material kallas i dag för biomaterial eller för komposterbara men hamnar trots det i vanliga sopor som går som brännbart. För att hantera dessa krävs en industrikompost men än så länge finns det inte i norra Europa. I dagsläget är det därför ett problem att dessa material inte kan tas om hand i återvinning.

– Om vi tittar på plast och framför allt PET så vet alla hur det ska källsorteras och mycket plast i Sverige återanvänds om och om igen tack var det. Det är cirkulärt och hållbart, berättar Sofia.

– För små förpackningar som bestick och sugrör är trenden ofta att de inte återvinns, och därför har vi här valt att ta in ersättande förpackningar i papper och bioplast.

Oavsett material på förpackningar från KåKå så produceras majoriteten inom EU, framförallt i Sverige och norra Europa.

En stor produktion av förpackningar på marknaden sker annars långväga, exempelvis i Asien.

– Vi fokuserar mest på Norden och skulle allra helst vilja sätta "Made in Sweden" på det mesta vi säljer, berättar Sofia.

– Från oss är strategin att KåKå följer de råd och direktiv som gäller för branschen och lagstiftarens sida. Opinionen skiftar hela tiden om vad som är bästa materialvalet för miljön. Eftersom vi jobbar nära leverantörerna så kan vi snabbt ställa om och förändra när efterfrågan på olika material ändras, säger Håkan.

Han berättar att Orkla har satt upp höga mål för framtiden om ökad mängd återvunnet material i förpackningarna, även om många av våra produkter innehåller detta redan idag.

För att mer ska kunna återvinnas gäller det att hjälpa konsumenterna att sortera.

– Ett sätt att underlätta för konsumenter att sortera rätt är att erbjuda rena produkter, det vill säga att en förpackning består av ett material i stället för flera. Våra mål är därför att i framtiden erbjuda fler förpackningar tillverkade av en och samma materialtyp, säger Sofia och avslutar:
– Om det behövs är ett alternativ att ha förpackningar med flera materialtyper som enkelt går att separera för att underlätta återvinning.


Du kanske också är intresserad av...


Produktsäkerhet

De säkerställer högsta kvalitet på dina produkter

Fem frågor om akrylamid

Så minskar du halten

Minska svinnet

Sverige fikar – en hållbar app
Loading
Loading