KåKå inför ett temporärt rörligt drivmedelstillägg

Friday, March 11, 2022
På grund av den extraordinära situationen, inför vi ett temporärt rörligt drivmedelstillägg. Drivmedelstillägget gäller tills vidare och kommer avskaffas när marknaden normaliseras.
På grund av oroligheterna i Europa så ser vi kraftigt ökade priser på energi, råvaror, förpackningar och bränsle. I KåKå har alltid fraktkostnaden varit inkluderad i priset, men på grund av den skenande prisutvecklingen på bränsle väljer vi att lägga ökningarna synliga för att snabbt kunna parera priset i både upp- och nedgång. På grund av den extraordinära situationen, inför vi därför ett temporärt rörligt drivmedelstillägg. Drivmedelstillägget gäller tills vidare och kommer avskaffas när marknaden normaliseras. För att det ska vara så transparent som möjligt kommer det rörliga drivmedelstillägget att specificeras på en separat rad på fakturan och uppdateras varje vecka, baserat på sista 5 dagarnas bränslepris.
Loading
Loading