De säkerställer högsta kvalitet på dina produkter

Höga krav på samtliga leverantörer och noggranna kontroller på varorna som levereras till KåKå gör att du kan vara trygg med produkterna du serverar i din butik.

Kristina Jonsson

Kvalitets- och miljöchef

Jessica Segerby

Kvalitetsingenjör

Emma Malmqvist

Kvalitetsingenjör 

Gabriella Strömberg och Jonas Sandberg 

På Kvalitetsavdelningen på KåKå är det alltid full aktivitet. Temperaturkontroller vid varuleveranser, kvalitetsanalyser av nötter och fröer, bedömning av potentiella leverantörer och revisioner hos befintliga. Och inte minst att säkerställa att alla på KåKå följer de höga kvalitets- och produktsäkerhetskrav som ställs för att hela tiden bli en ännu bättre leverantör. Allt för att du som kund ska kunna känna dig trygg med KåKå som samarbetspartner och distributör.

Tuff bedömning av leverantörer

- Vi är väldigt noga med valet av våra leverantörer för att göra det enkelt för våra kunder. Det är viktigt för oss att vi har rätt och jämn kvalitet på våra produkter och tjänster varje gång vi levererar, säger Kristina Jonsson, Kvalitets- och miljöchef på KåKå.

KåKå har varit certifierade enligt BRC L&D sedan 2011 och har uppnått den högsta nivån, det vill säga "AA". Det är en av de största certifieringsstandarder inom livsmedelsindustrin som används ibland annat Europa. Utöver det följer KåKå, precis som alla andra bolag inom Orkla-koncernen, Orkla Food Safety Standard (OFSS) där kraven är högre än de i BRC.

Kvalitetsavdelningen på KåKå bedömer också leverantörerna utifrån kraven i OFSS.

- Alla våra leverantörer bedöms vart tredje år. Alla som levererar riskprodukter som exempelvis nötter, fröer och torkade frukter genomför vi dessutom besök hos där vi gör en revision. Detsamma gäller för leverantörer som producerar produkter som vi säljer under varumärket KåKå, berättar Kristina.

Kristina arbetar tillsammans med ytterligare två Kvalitetsingenjörer, en Kvalitetsassistent och en Kvalitetsadministratör som tillsammans utgör ett team med lång erfarenhet och stort kunnande inom området; Emma Malmqvist, Jessica Segerby, Jonas Sandberg och Gabriella Strömberg.

Noggrann kontroll av riskprodukter

- När det gäller riskprodukter så kontrolleras alltid varje inleverans till KåKå, berättar Emma, och fortsätter.

- Analyscertifikat, där leverantören gör provtagningen och skickar resultatet till oss, begärs alltid in och granskas. Förutom detta så utför vi egen provtagning. Detta gör vi för att säkerställa produktsäkerheten för våra kunder och konsumenterna i sista ledet, säger hon.

- Det vi kontrollerar är den mikrobiologiska nivån och säkerställer så att produkterna inte innehåller tungmetaller eller mögelgifter. Vi genomför också så kallade sensoriska analyser, helt enkelt kontrollerar så att produkterna ser bra ut och smakar som de ska jämfört med referensprov och specifikation, säger Emma.

När det gäller den här typen av produkter så kontrolleras varje leverans och referensprov sparas i minst ett år. Analysresultaten från externa analyser sparas i tio år.

Alla dessa produkter hamnar automatiskt i ett spärrläge på lager som gör att ingen säljare på KåKå kan lägga en order på artiklarna. Det är för att säkerställa att inga produkter levereras ut till kund innan kvalitetsavdelningen har analyserat proverna och godkänt att produkterna håller rätt kvalitet.

Stark produktdatabas för kunder

En fördel för kunder till KåKå är ett välutbyggt system med en produktdatabas som uppdateras i realtid vid ändringar. Leverantörer är skyldiga att uppdatera specifikationen vart tredje år samt när en artikel ändras, exempelvis allergener, näringsvärde, innehållsförteckning eller mikrobiologi.

Systemet gör att kunder via Bakeit eller KåKå e-handel alltid kan hämta en uppdaterad specifikation på en viss produkt eller samtliga produkter som de beställer från KåKå.

Bra rutiner på kvalitetsavdelningen

Starka produkter, en stark produktdatabas och ett starkt team på kvalitetsavdelningen gör att Kristina känner sig trygg gentemot kunderna.

- Allt sammantaget så har vi väldigt bra produkter men också en mycket bra beredskap med snabb spårning om vi eller en leverantör väljer att återkalla en produkt. Vid minsta oro eller signal från omvärlden för en viss produkttyp så kan vi genast spärra våra produkter för köp. Vi är snabba på att agera tack vare uppdaterade system och bra rutiner, säger hon och tillägger.

- Men vi blir inte bäst i klassen bara för att vi har en stark kvalitetsavdelning. Alla våra medarbetare på KåKå är viktiga kvalitetsambassadörer som bidrar till att vi kan hålla denna höga nivå.


Du kanske också är intresserad av...


Det röda guldet

Fantastiska frukost!

Grattis Christian Eek till silvermedaljen i kock-VM!

Laddar
Laddar