Hållbarhetsmål

KåKå och Orkla kämpar för FN:s hållbarhetsmål


De globala hållbarhetsutmaningarna kräver gemensamma initiativ från näringsliv och myndigheter. Orkla vill bidra till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Som en del av Orkla arbetar KåKå tillsammans med andra företag i världen för att nå de globala målen. Orklas koncernchef var en av många toppchefer som i april 2016 personligen skrev under en "pledge" i anknytning till FN:s hållbarhetsmål.

– FN:s 17 hållbarhetsmål till 2030 beskriver vad vi tillsammans måste arbeta med för att uppnå en hållbar utveckling. Orkla vill också bidra och kommer att använda de globala hållbarhetsmålen som inspiration och vägledning, säger Ellen Behrens, VP Corporate Responsibility på Orkla.
Orkla har i sin hållbarhetsstrategi fram till 2025 identifierat fem huvudområden för sitt arbete; Säkra produkter, Hållbara inköp, Miljöengagemang, Människor och samhälle samt Näring och välbefinnande.

– Genom att satsa på dessa områden vill Orkla bidra till en hållbar värdekedja. Orklas hållbarhetsstrategi innehåller en rad initiativ för att trygga en sund livsstil, bekämpa klimatförändringar, bevara havets resurser samt andra viktiga utvecklingsmål, säger Behrens.
Orklas fem huvudområden ska bidra till att nå åtta av FN:s 17 mål; "2 Zero Hunger", "3 Good health and well-being", "8 Decent work and economic growth", "12 Responsible consumption and production", "13 Climate action", "14 Life below water", "15 Life on land" samt "17 Partnerships for the goals".

Så bidrar KåKå till FN-målen


Olika företag inom Orkla har satt upp olika mål för hur just de kan bidra till de övergripande hållbarhetsmålen. För KåKå kan exempelvis nämnas dessa, varav flertalet redan är uppfyllda:
• Fortsatt utveckling av produkter med "clean label", det vill säga minska antal onödiga E-nummer
• Produkter med certifierad palmolja eller palmfria produkter
• Värna om mänskliga rättigheter genom Code of conduct
• Alla räkprodukter ska vara MSC-certifierade
• Vi värnar om djuromsorg exempelvis genom att tillhandahålla ett sortiment med ägg från frigående hönor
• 100% Grön el
• Eco-drive-utbildning till samtliga chaufförer och säljare
• Erbjuder miljövänligt sortiment av förpackningsmaterial
• Minskning av transporter

Mer info om FN:s arbete: https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/Du kanske också är intresserad av...


Certifieringar

Kvalitet och Miljö på KåKå

Öka din lönsamhet med rätt kalkyl

BakeIt

Matsvinn - en viktig fråga

Sverige fikar - en hållbar app
Laddar
Laddar