Leverantör till KåKå

Här på vår leverantörssida hittar du information som är till för att hjälpa dig som levererar varor till KåKå och dig som skulle vilja bli leverantör.


Vi strävar ständigt efter att skapa bättre förutsättningar för ett effektivare samarbete med leverantörsledet. Relationer som är utvecklande och gynnsamma för både dig, KåKå och för våra gemensamma kunder.

På KåKå lägger vi stor energi på att utveckla nya produkter, koncept och helhetslösningar. Samtidigt jobbar vi stenhårt för att våra kunder ska få de bästa konditori- och bageriingredienserna som finns på marknaden, därför ställer KåKå höga krav på sina leverantörer.

Du som är leverantörer till KåKå ska ha ett strukturerat kvalitetsledningssystem i linje med kraven i en kvalitetsstandard enligt GFSI (Global Food Safety Initiative), exempelvis BRC (British Retail Consortium), IFS (International Food Standard) eller FSSC 22000. Leverantörer måste nå upp till Green Level för att kunna accepteras. Alla livsmedel och alla material som ska komma i kontakt med livsmedel ska produceras enligt Orkla Food Safety Requirements, som bygger på kraven i BRC Standard for Food Safety. Olika krav gäller för olika livsmedel och andra produkter. Kraven kan lämnas ut på begäran.

För att accepteras som leverantör måste KåKå Code of Conduct efterlevas. 

Vill du vara med? Kontakta oss!

 
Laddar
Laddar