Avisering om extraordinär prisjustering 1 november 2021

den 8 oktober 2021
Kraftiga prisförändringar på råvarumarknaden innebär att vi i enlighet med gällande avtal genomför en extraordinär prisjustering per 1 november 2021.

Justeringen omfattar råvaror generellt, men i synnerhet spannmål, fett och växtbaserad råvara.

Även de produkter där ovan nämnda är ingående råvara påverkas. Prisutvecklingen på förpackningar medför att även dessa omfattas av denna justering.

För detaljerad information om hur justeringen påverkar din verksamhet vänligen ta kontakt med din säljare.

Laddar
Laddar