Kvalitet och miljö

KåKå vill att du som kund ska känna dig trygg med alla våra produkter som du köper. Därför har vi en stark kvalitetsavdelning med bred kompetens och erfarenhet.

KåKå har ett certifierat kvalitets- och produktsäkerhetssystem, enligt kraven i BRC för lager & distribution, för att matsäkerhet är mycket viktigt för oss. Vi ligger på högsta gradering som kan nås, AA-gradering.

KåKå har höga krav på våra leverantörer som är noga utvalda och kontrollerade av oss genom kvalitetsrevisioner enligt Orklas riktlinjer. En av våra styrkor är att vi alltid begär in analyscertifikat på så kallade riskprodukter dessutom har vi egen kvalitetskontroll, vid ankomst av dessa produkter till våra lager, för exempel commodities (nötter, fröer, torkad frukt). Detta är även enligt kraven i Orkla Food Safety Standard och i EU-lagstiftningen.

Höga krav på samtliga leverantörer och noggranna kontroller på varorna som levereras till KåKå gör att du kan vara trygg med våra artiklar som du använder vid din tillverkning och säljer i butik.

Mer information om våra certifikat och policys finner du som nedladdningsbara PDF:er.
 

Huvudkontoret och våra lager i Lomma och Örebro är BRC-certifierade!


Vad är BRC-certifiering och varför är detta bra för dig?


BRC (British Retail Consortium) är en internationell produktsäkerhetsstandard för livsmedel.
Certifieringen innebär att vi nu uppfyller alla standardens 200 krav gällande bland annat:
 • Företagsledning / organisation
 • HACCP-plan
 • Kvalitetsledningssystem
 • Inköp
 • Produktutveckling
 • Kvalitetskontroller
 • Försäljning
 • Reklamationshantering
 • Kundfokus
 • Spårbarhet & återkallelser
 • Styrning av lagret
 • Specifika rutiner för lagerhantering (till exempel märkning, mottagning, temperaturer, allergener, skadedjur, rengöring, avfall)
 • Kalibrering & kontroll
 • Anläggningens standard
 • Fordonens standard
 • Hygien

"KåKå ska som företag vara liktydigt med kvalitet i alla bemärkelser. Våra produkter ska alltid präglas av rätt kvalitet med hög produktsäkerhet och lagenlighet. Kvalitetstänkandet på KåKå ska finnas med i hela vårt sätt att agera, från vårt interna arbetssätt till hanteringen av våra kunder. Vi ska leverera säkra och lagenliga produkter med rätt kvalitet till våra kunder.

Denna certifiering ska leda till att KåKå ska uppfylla dina förväntningar på vårt arbete, produkter och tjänster samt att vi ska utföra ständiga förbättringar."
(Källa KåKå Kvalitetspolicy)

Du kanske är också intresserad av...


Så tar KåKå ansvar för planeten

Hållbarhet

Håll dig uppdaterad

Branschkoll

Handla nu

E-handel
Laddar
Laddar